Kategorie e-shopu

Zasilání novinek

Chybové kódy koncernu VAG v českém jazyce

Dekadický

kód

Hexadec

kód

Blikací

kód

Popis chyby

Systém / Poznámka

00000

0000

0000

Nezjištěna závada / konec komunikace

 

00257

0101

1112

Vstupní ventil ABS PL

 

00258

0102

1113

Elektromagnetický ventil 1 -

- přerušení / zkrat na kostru

Automatická převodovka

00259

0103

1114

Vstupní ventil ABS PP

 

00260

0104

1121

Elektromagnetický ventil 2 -

- přerušení / zkrat na kostru

Automatická převodovka

00261

0105

1122

Vstupní ventil ABS Z

 

00262

0106

1123

Elektromagnetický ventil 3 -

- přerušení / zkrat na kostru

Automatická převodovka

00263

0107

1124

Převodovka

 

00264

0108

1131

Elektromagnetický ventil 4 -

- přerušení / zkrat na kostru

Automatická převodovka

00265

0109

1132

Výstupní ventil ABS PL

 

00266

010A

1133

Elektromagnetický ventil 5 -

- přerušení / zkrat na kostru

Automatická převodovka

00267

010B

1134

Výstupní ventil ABS PP

 

00268

010C

1141

Elektromagnetický ventil 6 -

- přerušení / zkrat na kostru

Automatická převodovka

00269

010D

1142

Výstupní ventil ABS Z

 

00270

010E

1143

Elektromagnetický ventil 7 -

- přerušení / zkrat na kostru

Automatická převodovka

00271

010F

1144

Viz skupina oprav 01

 

00273

0111

1211

Vstupní ventil ABS ZP

 

00274

0112

1212

Vstupní ventil ABS ZL

 

00275

0113

1213

Výstupní ventil ABS ZP

 

00276

0114

1214

Výstupní ventil ABS ZL

 

00277

0115

1221

Vstupní/výstupní ventil ABS PL

 

00278

0116

1222

Hlavní ventil ABS

 

00279

0117

1223

Ventil 1 uzávěrky diferenciálu

 

00280

0118

1224

Ventil 2 uzávěrky diferenciálu

 

00281

0119

1231

Snímač rychlosti jízdy - žádný signál

Automatická převodovka

00282

011A

1232

Nastavovač škrticí klapky - nesmyslný signál

/ překročena regulační mez /signál mimo toleranci /regulační odchylka / hodnota horního dorazu / přerušení / zkrat na kostru / zkrat na plus / bez napětí

 

00283

011B

1233

Snímač otáček PL -

- mechanická závada/signál mimo toleranci /

/ přerušení/zkrat na plus

ABS

Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h

00284

011C

1234

Vstupní / výstupní ventil ABS PP

 

00285

011D

1241

Snímač otáček PP -

- mechanická závada / signál mimo toleranci /

/přerušení / zkrat na plus

ABS

Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h

00286

011E

1242

Vstupní/výstupní ventil ABS-ZL

 

00287

011F

1243

Snímač otáček ZP -

- mechanická závada / signál mimo toleranci /

/ přerušení/zkrat na plus

ABS

Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h

00289

0121

1244

Vstupní/výstupní ventil ABS-ZP

 

00290

0122

1311

Snímač otáček ZL -

- mechanická závada / signál mimo toleranci /

/ přerušení/zkrat na plus

ABS

Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h

00291

0123

1312

Spínač tlaku, výstražný kontakt

 

00292

0124

1313

Hydraul. přívod energie, úroveň tlaku

 

00293

0125

1314

Multifunkční spínač - nedefinovaný stav

Automatická převodovka

00294

0126

1321

Spínač tlaku 1 pro stav převodovky

 

00295

0127

1322

Spínač tlaku 2 pro stav převodovky

 

00296

0128

1323

Spínač Kick-down

 

00297

0129

1324

Snímač otáček převodovky -

- žádný / nesmyslný signál

Automatická převodovka

00298

012A

1331

Spínač uzávěrky diferenciálu

 

00299

012B

1332

Programový spínač

 

00300

012C

1333

Snímač teploty oleje v převodovce -

- vadný snímač teploty ATF

Automatická převodovka

00301

012D

1334

Zpětné čerpadlo ABS - přerušení

 

00302

012E

1341

Relé magnetických ventilů ABS

 

00303

012F

1342

Spínač volby funkce

 

00305

0131

1343

Signál ukazatele spotřeby paliva -

- zkrat na plus

 

00306

0132

1344

Systém sekundárního vzduchu, válce řady 1

 

00307

0133

1411

Systém sekundárního vzduchu, válce řady 2

 

00309

0135

1413

Dávkovací čerpadlo čistícího prostředku

 

00310

0136

1414

Teplotní čidlo 1  katalyzátoru

 

00312

0138

1422

Teplotní čidlo 2  katalyzátoru

 

00313

0139

1423

Katalyzátor

 

00314

013A

1424

Dvoucestný ventil recirkulace spalin

 

00512

0200

2114

Hallův snímač není na vztažné značce

 

00513

0201

2111

Snímač otáček motoru -

- nesmyslný / žádný signál

 

00514

0202

2112

Snímač pro předstih

 

00515

0203

2113

Hallův snímač -

- přerušení / zkrat na plus / zkrat na kostru /

/ žádný signál / nesmyslný signál

 

00516

0204

2121

Spínač volnoběhu - nesmyslný signál /

/ přerušení/zkrat na plus / zkrat na kostru

 

00517

0205

2123

Spínač plného zatížení

 

00518

0206

2212

Potenciometr škrticí klapky -

- přerušení / zkrat na plus / zkrat na kostru

/ nesmyslný signál / signál mimo toleranci

Řízení motoru

00519

0207

2222

Snímač tlaku v sacím potrubí - zkrat na plus /

/ přerušení / zkrat na kostru / nesmyslný signál /

/ napájecí napětí

 

00520

0208

2232

Měřič množství / hmotnosti vzduchu -

- zkrat na plus / přerušení / zkrat na kostru

 

00521

0209

2242

Potenciometr CO

 

00522

020A

2312

Snímač teploty chladicí kapaliny -

- přerušení / zkrat na plus / zkrat na kostru /

nesmyslný signál

 

00523

020B

2322

Snímač teploty nasávaného vzduchu -

- přerušení / zkrat na plus / zkrat na kostru

 

00524

020C

2142

Snímač klepání 1 -

- vadný / nesmyslný signál / příliš malý signál

 

00525

020D

2342

Lambda sonda -

- výstup otevřen / zkrat na kostru / zkrat na plus /nesmyslný signál / signál mimo toleranci

 

00526

020E

2131

Spínač brzdových světel -

- přerušení / zkrat na plus / zkrat na kostru

 

00527

020F

2412

Snímač teploty v sacím potrubí -

- zkrat na kostru / přerušení / zkrat na plus

 

00528

0210

2223

Snímač nadmořské výšky -

- signál příliš velký/malý

 

00529

0211

2122

Chybí otáčkový signál

 

00530

0212

2124

Potenciometr škrticí klapky pro řízení volnoběhu - přerušení / zkrat na plus /

/ zkrat na kostru / nesmyslný signál / regulační odchylka / překročeny meze regulace

 

00531

0213

2233

Referenční napětí měřiče hmotnosti vzduchu

 

00532

0214

2234

Napájecí napětí -

- signál příliš velký / malý / nesmyslný

Sv.15 - příliš malé napětí

 

00533

0215

2231

Regulace volnoběhu -

- překročení horní/spodní meze regulace

 

00534

0216

2313

Snímač teploty oleje

 

00535

0217

2141

První regulace klepání

 

00536

0218

2143

Druhá regulace klepání

 

00537

0219

2341

Lambda regulace -

- překročení horní/spodní meze regulace

 

00538

021A

2241

Referenční napětí

Climatronic

00539

021B

2311

Snímač teploty paliva -

- zkrat na kostru / přerušení / zkrat na plus

 

00540

021C

2144

Snímač klepání 2

 

00541

021D

2213

Potenciometr posuvu regulační objímky

 

00542

021E

2211

Snímač zdvihu jehly - zkrat na kostru /

/ nesmyslný signál / přerušení / zkrat na plus

 

00543

021F

2214

Překročeny maximální otáčky

 

00544

0220

2224

Překročen maximální plnicí tlak

 

00545

0221

2314

Elektrické spojení motor / převodovka -

- zkrat na plus / přerušení / zkrat na kostru

/ nedefinovaný stav spínače

 

00546

0222

2132

Vadné datové vedení -

- nepravděpodobný signál

Datové vedení W mezi ŘJ motoru

a ŘJ imobilizeru

00547

0223

2133

Kontrolní spínač tlaku pro ABS

 

00548

0224

2134

Napájecí napětí paměti závad

 

00549

0225

2243

Signál spotřeby

 

00550

0226

2244

Regulace počátku vstřiku -

- regulační odchylka

 

00551

0227

2321

Překročena teplota katalyzátoru

 

00552

0228

2323

Potenciometr měřiče množství vzduchu

 

00553

0229

2324

Měřič hmotnosti vzduchu -

- nesmyslný signál / přerušení / zkrat na kostru /

/ zkrat na plus / napájecí napětí

 

00554

022A

2331

Lambda - regulace 2

 

00555

022B

2332

Lambda sonda 2

 

00557

022D

 

Tlakový spínač servořízení -

- zkrat na kostru / zkrat na plus

 

00558

022E

2343

Hranice nastavení regulátoru bohatosti směsi - chudá

 

00559

022F

2344

Hranice nastavení regulátoru bohatosti směsi - bohatá

 

00560

0230

2411

Systém recirkulace spalin

 

00561

0231

2413

Přizpůsobení složení směsi - překročena mez adaptace aditivní / multiplikativní

Nedosažena mez adaptace aditiv. / multiplikat.

 

00566

0236

 

Provoz servořízení - nesmyslný signál

 

00575

023F

2221

Tlak v sacím potrubí - regulační odchylka,

případně Plnicí tlak - regulační odchylka

Tlak v sacím potrubí -

- regulační hranice nedosažena/překročena

 

00577

0241

 

Regulace klepání 1.vál.

 

00578

0242

 

Regulace klepání 2.vál.

 

00579

0243

 

Regulace klepání 3.vál.

 

00580

0244

 

Regulace klepání 4.vál.

 

00581

0245

 

Regulace klepání 5.vál.

 

00582

0246

 

Regulace klepání 6.vál.

 

00583

0247

 

Regulace klepání 7.vál.

 

00584

0248

 

Regulace klepání 8.vál.

 

00585

0249

 

Teplotní čidlo recirkulace spalin

 

00586

024A

 

Regulace recirkulace spalin

 

00587

024B

 

Hranice nastavení regulátoru bohatosti směsi

 

00588

024C

 

Odpalovač airbagu (řidič)

 

00589

024D

 

Odpalovač 1 pro airbag (spolujezdec)

 

00590

024E

 

Odpalovač 2 pro airbag (spolujezdec)

 

00591

024F

 

Spínač pásu (řidič)

 

00592

0250

 

Spínač pásu (spolujezdec)

 

00593

0251

 

Spínač sedadla spolujezdce

 

00594

0252

 

Odpalovací okruh airbagu

 

00595

0253

 

Uložena Crashdata

 

00596

0254

 

Zkrat mezi vodiči ventilu

Šoupátková skříň automat. převodovky

00597

0255

 

Rozdílné impulzy otáček kol

 

00598

0256

 

Hydraulická / mechanická závada

 

00599

0257

 

Plausibilita spínače tlaku / brzdových světel

 

00600

0258

 

Potenciometr ve V68

 

00601

0259

 

Potenciometr ve V70

 

00602

025A

 

Potenciometr ve V85

 

00603

025B

 

Servomotor nastavovače klapky rozdělení vzduchu - prostor pro nohy / rozmrazování

Climatronic

00604

025C

 

Potenciometr ve V71

 

00605

025D

 

Dvoucestný ventil čerstvý vzduch / klapka obtoku vzduchu

 

00606

025E

 

Dvoucestný uzavírací ventil chladicí kapaliny

 

00607

025F

 

Indikátor venkovní teploty

 

00608

0260

 

Snímač stavu naložení vozidla

 

00609

0261

 

Výstup zapalování 1 -

- zkrat na plus / přerušení / zkrat na kostru

 

00610

0262

 

Výstup zapalování 2 -

- zkrat na plus / přerušení / zkrat na kostru

 

00611

0263

 

Výstup zapalování 3 -

- zkrat na plus/přerušení / zkrat na kostru

 

00612

0264

 

Výstup zapalování 4 -

- zkrat na plus / přerušení / zkrat na kostru

 

00613

0265

 

Výstup zapalování 5 -

- zkrat na plus / přerušení / zkrat na kostru

 

00614

0266

 

Výstup zapalování 6 -

- zkrat na plus / přerušení / zkrat na kostru

 

00615

0267

 

Výstup zapalování 7 -

- zkrat na plus / přerušení / zkrat na kostru

 

00616

0268

 

Výstup zapalování 8 -

- zkrat na plus / přerušení / zkrat na kostru

 

00617

0269

 

Snímač zpomalení L-airbag

 

00618

026A

 

Snímač zpomalení P-airbag

 

00619

026B

 

Přívodní vedení snímače L

 

00620

026C

 

Přívodní vedení snímače P

 

00621

026D

 

Ventil snižování tlaku

 

00622

026E

 

Odvodnit palivový filtr

 

00623

026F

 

Elektrické spojení ABS / převodovka

 

00624

0270

 

Zásah kompresoru klimatizace -

- zkrat na plus

 

00625

0271

 

Signál rychlosti - nesmyslný signál, případně

Signál rychlosti vozidla -

- signál nesmyslný / příliš velký

 

00626

0272

 

Kontrolka doby předžhavení -

- zkrat na plus / přerušení / zkrat na kostru

 

00627

0273

 

Snímač stavu vody

 

00628

0274

 

Kontrola řídicích veličin

 

00629

0275

 

Spínač brzdového pedálu

 

00630

0276

 

Zapnuta klimatizace

 

00633

0279

 

Vedení odpalovače / snímače zpomalení

 

00634

027A

 

Předřadný odpor pro EDS

 

00635

027B

 

Vyhřívání lambda sondy před katalyzátorem  - vadné / zkrat na plus / přerušení /

/ zkrat na kostru

 

00636

027C

 

Snímač zrychlení PP

 

00637

027D

 

Snímač zrychlení ZL

 

00638

027E

 

Elektrické spojení motor / převodovka -

- žádný signál

 

00639

027F

 

Snímač zpomalení

 

00640

0280

 

Relé vyhřívání lambda sondy

 

00641

0281

 

Teplota kapaliny automat. převodovky (ATF)

- příliš velký signál

 

00642

0282

 

EDS přepínací ventil PP

 

00643

0283

 

EDS výstupní ventil PP

 

00644

0284

 

EDS přepínací ventil PL

 

00645

0285

 

EDS výstupní ventil PL

 

00646

0286

 

ABS-ASR / motor - elektrické spojení 1

 

00647

0287

 

ABS-ASR / motor - elektrické spojení 2

 

00648

0288

 

Vyhřívání lambda sondy za katalyzátorem

 

00649

0289

 

Vstupní/výstupní ventil ABS Z

 

00650

028A

 

Spínač spojkového pedálu

 

00651

028B

 

Vedení zapalovacích okruhů

 

00652

028C

 

Kontrola rychlostního stupně -

- nesmyslný signál

 

00653

028D

 

Plausibilita páka voliče / převodovka

 

00654

028E

 

Odpalovač napínáku pásů (řidič)

 

00655

028F

 

Odpalovač napínáku pásů (spolujezdec)

 

00656

0290

 

Snímač obsazení sedadla

 

00657

0291

 

Servomotor  středního vzduchového průduchu

 

00658

0292

 

Ovládací jednotka

 

00659

0293

 

Vlastní test

 

00660

0294

 

Spínač kick-down/potenciometr škrticí klapky - nesmyslný signál

 

00661

0295

 

Ukazatel teploty

 

00662

0296

 

Otáčkoměr

 

00663

0297

 

Rychloměr

 

00664

0298

 

Ukazatel zásoby paliva

 

00665

0299

 

Kontrolka bezpečnostních pásů

 

00666

029A

 

Gong

 

00667

029B

 

Signál venkovní teploty -

- přerušení / zkrat na plus / zkrat na kostru

 

00668

029C

 

Palubní napětí sv.30 -

- nesmyslný signál / signál mimo toleranci /

/ příliš malý signál

 

00669

029D

 

Druhá kontrolka závad

 

00670

029E

 

Snímač nastavovače škrticí klapky -

- signál příliš malý / velký / nesmyslný

Snímač = potenciometr

00671

029F

 

Spínač regulace rychlosti - nedefinovatelný stav spínače / nesmyslný signál

 

00672

02A0

 

Hydraulické čerpadlo ABS s předřadným odporem

 

00673

02A1

 

Sešlápnout brzdový pedál

 

00674

02A2

 

Uvolnit brzdový pedál

 

00675

02A3

 

Vstupní ventil PL:0V  Výstupní ventil PL:0V

PL kolo zablokováno

 

00676

02A4

 

Vstupní ventil PL:Uaku

Výstup.ventil PL:0V

PL kolo zablokováno

 

00677

02A5

 

Vstupní ventil PL:Uaku

Výstupní ventil PL:Uaku

PL kolo volné

 

00678

02A6

 

Vstupní ventil PL:Uaku

Výstupní ventil PL:0V

PL kolo volné

 

00679

02A7

 

Vyhřívání lambda sondy 2 před katalyzátorem

 

00680

02A8

 

Vstupní ventil PP:0V

Výstupní ventil PP:0V

PP kolo zablokováno

 

00681

02A9

 

Vstupní ventil PP:Uaku

Výstupní ventil PP:0V

PP kolo zablokováno

 

00682

02AA

 

Vstupní ventil PP:Uaku

Výstupní ventil PP:Uaku

PP kolo volné

 

00683

02AB

 

Vstupní ventil PP:Uaku

Výstupní ventil PP:0V

PP kolo volné

 

00684

02AC

 

Vyhřívání lambda sondy 2 za katalyzátorem

 

00685

02AD

 

Vstupní ventil ZL:0V

Výstupní ventil ZL:0V

ZL kolo zablokováno

 

00686

02AE

 

Vstupní ventil ZL:Uaku

Výstupní ventil ZL:0V

ZL kolo zablokováno

 

00687

02AF

 

Vstupní ventil ZL:Uaku

Výstupní ventil ZL:Uaku

ZL kolo volné

 

00688

02B0

 

Vstupní ventil ZL:Uaku

Výstupní ventil ZL:0V

ZL kolo volné

 

00689

02B1

 

Falešný vzduch v sacím traktu

 

00690

02B2

 

Vstupní ventil ZP:0V

Výstupní ventil ZP:0V

ZP kolo zablokováno

 

00691

02B3

 

Vstupní ventil ZP:Uaku

Výstupní ventil ZP:0V

ZP kolo zablokováno

 

00692

02B4

 

Vstupní ventil ZP:Uaku

Výstupní ventil ZP:Uaku

ZP kolo volné

 

00693

02B5

 

Vstupní ventil ZP:Uaku

Výstupní ventil ZP:0V

ZP kolo volné

 

00694

02B6

 

Osvětlení spínačů a přístrojové desky

 

00695

02B7

 

EDS ventily / hydraulické čerpadlo:Uaku

kola PL / PP zablokována

 

00696

02B8

 

Ventil snižování tlaku L

 

00697

02B9

 

Ventil snižování tlaku P

 

00698

02BA

 

Řídicí jednotka - zvýšený odběr proudu

 

00699

02BB

 

Lambda sonda za katalyzátorem

 

00700

02BC

 

Lambda sonda 2 za katalyzátorem

 

00701

02BD

 

Test překročení teploty chladicí kapaliny

 

00702

02BE

 

Snímač složení paliva

 

00703

02BF

 

Rozpoznání volnoběhu:

potenciometr škrticí klapky /

/ volnoběžný spínač

 

00708

02C4

 

POZOR bude zapnut ventilátor

 

00709

02C5

 

Fotosnímač 2 slunečního osvitu

 

00710

02C6

 

Servomotor odmrazovací klapky

 

00711

02C7

 

Servomotor klapky v prostoru nohou L

 

00712

02C8

 

Servomotor klapky v prostoru nohou P

 

00713

02C9

 

Servomotor středního větracího otvoru L

 

00714

02CA

 

Servomotor středního větracího otvoru P

 

00715

02CB

 

Servomotor zadního větracího otvoru

 

00716

02CC

 

Servomotor klapky obtoku vzduchu

 

00717

02CD

 

Servomotor klapky AKF

 

00718

02CE

 

Spínač trysky L nahoře

 

00719

02CF

 

Spínač trysky P nahoře

 

00720

02D0

 

Spínač trysky L dole

 

00721

02D1

 

Spínač trysky P dole

 

00722

02D2

 

Spínač trysky L uprostřed

 

00723

02D3

 

Spínač trysky P uprostřed

 

00724

02D4

 

Spínač trysky L v zadním prostoru

 

00725

02D5

 

Spínač trysky P v zadním prostoru

 

00726

02D6

 

Spínač trysky v zadním prostoru uprostřed

 

00727

02D7

 

Potenciometr ve V107

 

00728

02D8

 

Potenciometr ve V110

 

00729

02D9

 

Potenciometr ve V111

 

00730

02DA

 

Potenciometr ve V102

 

00731

02DB

 

Potenciometr ve V108

 

00732

02DC

 

Potenciometr ve V109

 

00733

02DD

 

Potenciometr ve V112

 

00734

02DE

 

Potenciometr ve střední trysce

 

00735

02DF

 

Potenciometr ve V113

 

00736

02E0

 

Potenciometr ve V114

 

00737

02E1

 

Ventil regulace topení L

 

00738

02E2

 

Ventil regulace topení P

 

00739

02E3

 

Čerpadlo oběhu chladicí kapaliny

 

00740

02E4

 

Snímač rozpoznání 1.válce

 

00741

02E5

 

Kontrola brzdového pedálu - nesmyslný signál

 

00742

02E6

 

Systém větrání akumulátoru

 

00743

02E7

 

Snímač systému větrání akumulátoru

 

00744

02E8

 

Regulace teploty akumulátoru

 

00745

02E9

 

Hlídání izolace

 

00746

02EA

 

Výpadek článku akumulátoru

 

00747

02EB

 

Snímač teploty akumulátoru vpředu

 

00748

02EC

 

Snímač teploty akumulátoru vzadu

 

00749

02ED

 

Klapka ventilace

 

00750

02EE

 

Kontrolka závad

 

00751

02EF

 

Ukazatel kapacity akumulátoru

 

00752

02F0

 

Ventilátor a akumulátorové topení

 

00753

02F1

 

Elektr. spojení otáčkových impulzů kol

 

00754

02F2

 

Kontrolka přehřátí

 

00755

02F3

 

Kontrolka tlaku oleje

 

00756

02F4

 

Snímač teploty ve větracím otvoru vlevo

 

00757

02F5

 

Snímač teploty ve větracím otvoru vpravo

 

00758

02F6

 

Systém sekundárního vzduchu

 

00759

02F7

 

Nastavovač teploty větracího otvoru vlevo

 

00760

02F8

 

Nastavovač teploty větracího otvoru vpravo

 

00761

02F9

 

Uložena chyba v řídicí jednotce motoru

 

00762

02FA

 

Vstřikovací ventil

 

00763

02FB

 

Snímač tlaku plynu (strana řidiče)

 

00764

02FC

 

Snímač tlaku plynu (strana spolujezdce)

 

00765

02FD

1412

Snímač dráhy regulačního šoupátka -

- elektrická závada obvodu

 

00766

02FE

 

Snímač teploty větracího otvoru vpředu

 

00767

02FF

 

Snímač teploty výparníku vzadu

 

00768

0300

 

Snímač teploty vyměníku tepla vzadu

 

00769

0301

3111

Snímač ukazatele teploty chladicí kapaliny -

- výstup z motoru -

- přerušení / zkrat na plus / zkrat na kostru

 

00770

0302

3112

Snímač ukazatele teploty chladicí kapaliny -

- výstup chladiče -

- přerušení / zkrat na plus / zkrat na kostru

 

00771

0303

3113

Snímač ukazatele zásoby paliva -

- přerušení / zkrat na plus / zkrat na kostru

 

00772

0304

3114

Spínač tlaku oleje

 

00773

0305

3121

Snímač tlaku oleje

 

00774

0306

3122

Snímač výšky vozidla vzadu vlevo

 

00775

0307

3123

Snímač výšky vozidla vzadu vpravo

 

00776

0308

3124

Snímač výšky vozidla vpředu vlevo

 

00777

0309

3131

Snímač polohy plynového pedálu -

signál příliš velký / napájecí napětí / nesmyslný signál/zkrat na plus

 

00778

030A

3132

Snímač úhlu řízení - bez komunikace

Gateway

00779

030B

3133

Snímač venkovní teploty - přerušení nebo zkrat na plus / zkrat na kostru

Climatronic

00780

030C

3134

Snímač vertikálního zrychlení

 

00781

030D

3141

Servomotor vpředu vlevo

 

00782

030E

3142

Servomotor vpředu vpravo

 

00783

030F

3143

Servomotor vzadu vlevo

 

00784

0310

3144

Servomotor vzadu vpravo

 

00785

0311

3211

Snímač teploty - přístrojová deska

 

00786

0312

3212

Snímač teploty - střecha

 

00787

0313

3213

Snímač teploty kanálu nasávání čerstvého

vzduchu  - přerušení nebo zkrat na plus / zkrat na kostru

Climatronic

00788

0314

3214

Dvoucestný ventil   prostor pro nohy -

- rozmrazovací klapka

 

00789

0315

3221

Spínač pro jízdu vzad

 

00790

0316

3222

Klapka čerstvý vzduch/oběh vzduchu

 

00791

0317

3223

Teplotní spínač výparníku

 

00792

0318

3224

Tlakový spínač klimatizace

Climatronic

00793

0319

3231

Snímač polohy brzdového pedálu

 

00794

031A

3232

Snímač hydraulického čerpadla

 

00795

031B

3233

Snímač vertikálního zrychlení

 

00796

031C

3234

Dmychadlo pro snímač teploty

 

00797

031D

3241

Fotosnímač slunečního osvitu -

- přerušení nebo zkrat na plus / zkrat na kostru

Climatronic

00798

031E

3242

Test segmentů

 

00799

031F

3243

Snímač teploty chladicí kapaliny

 

00800

0320

3244

Teplotní snímač dmychadla

 

00801

0321

3311

Vysokotlaký spínač magnetické spojky

 

00802

0322

3312

Nízkotlaký spínač klimatizace

 

00803

0323

3313

Snímač zdvihu odpružení vpředu vpravo

 

00804

0324

3314

Snímač zdvihu odpružení vpředu vlevo

 

00805

0325

3321

Ventil pro pružinu s tlumičem vpředu vlevo

 

00806

0326

3322

Ventil pro pružinu s tlumičem vpředu vpravo

 

00807

0327

3323

Ventil pro pružinu s tlumičem vzadu vlevo

 

00808

0328

3324

Ventil pro pružinu s tlumičem vzadu vpravo

 

00811

032B

3333

Systém nepřipraven na dotaz

 

00816

0330

 

Snímač servořízení -

- zkrat na kostru / přerušení / zkrat na plus /

/ vadný

 

00817

0331

 

Teplotní ochrana servořízení

 

00824

0338

3424

Kontrolka ASR

 

00849

0351

 

Kontakt S na spínací skříňce zapalování -

- přerušení

Radio

00852

0354

 

Přední reproduktory - přerušení / zkrat

 

00853

0355

 

Zadní reproduktory - přerušení / zkrat

 

00854

0356

 

Výstupní zobrazovač rádia ve sdružených přístrojích - bez komunikace

 

00855

0357

 

Spojení k CD přehrávači - bez komunikace

 

00856

0358

 

Anténa autoradia - zkrat / přerušení

 

00862

035E

 

Anténa navigace GPS -

- přerušení / zkrat na plus / zkrat na kostru

 

00867

0363

 

Spojení k řídicí jednotce ABS - žádný signál

Navigační systém

00883

0373

 

Spínací skříňka - sv.S - nesmyslný signál

 

00884

0374

 

Spínací skříňka - sv.X - nesmyslný signál

 

00885

0375

 

Spínací skříňka - sv.50 - nesmyslný signál

 

00886

0376

 

Spínač ukazatelů směru jízdy -

- nesmyslný signál

 

00887

0377

 

Tlačítko varovných světel - nesmyslný signál

 

00888

0378

 

Spínač stěračů (cyklovače) -

- nesmyslný signál

 

00889

0379

 

Ovládání houkačky - nesmyslný signál

 

00890

037A

 

Tlačítko vyhřívání zadního skla -

- nesmyslný signál

 

00891

037B

 

Tlačítko dálkového ovládání, zadní kapota -

- nesmyslný signál

 

00893

037D

 

Tlačítko odemykání kliky zadní kapoty -

- nesmyslný signál

 

00895

037F

 

Ovládací panel GRA/ADR -

- nesmyslný signál

 

00896

0380

 

Zamykací jednotka zadní kapoty -

- nesmyslný signál

 

00897

0381

 

Čerpadlo ostřikovačů skla -

- nesmyslný signál

 

00899

0383

 

Pojistka motoru stěračů - vadná

 

00900

0384

 

Pojistka houkačky/dvoutónové houkačky -

- vadná

 

00901

0385

 

Zpětná světla -

- nesmyslný signál/zkrat na plus

 

00902

0386

 

Pojistka dálkového ovládání, zadní kapota -

- vadná

 

00903

0387

 

Pojistka vyhřívání vnějších zrcátek -

- vadná

 

00905

0389

 

Pojistka zpětných světel -

- vadná

 

00906

038A

 

Houkačka/dvoutónová houkačka -

- zkrat na plus

 

00907

038B

 

Zásah řízení podle zatížení -

- závada v datovém vedení CAN-Bus

 

00909

038D

 

Motor stěračů (stupeň 1/2) - vadný

 

00920

0398

 

Vyhřívání vnějších zrcátek - zkrat na plus

 

00924

039C

 

Relé ostřikovačů světlometů - zkrat na kostru

 

00966

03C6

 

Pojistka ukazatelů směru jízdy - vadná

 

00969

03C9

 

Pojistka vyhřívání zadního skla - vadná

 

00971

03CB

 

Relé vyhřívání čelního skla vlevo -

- zkrat na kostru

 

00974

03CE

 

Spínač vyhřívání čelního skla -

- nesmyslný signál

 

00975

03CF

 

Vyhřívání zadního skla - zkrat na plus

 

00989

03DD

 

Pojistka pro odpojení spotřebičů - vadná

 

00991

03DF

 

Vnitřní osvětlení - zkrat na plus

 

01016

03F8

3431

Vzduch. výpustný ventil pneum. Odpružení

 

01017

03F9

3432

Kompresor pneumatického odpružení

 

01018

03FA

3433

Ventilátor chladicí kapaliny

 

01019

03FB

3434

Relé

 

01020

03FC

3441

Vodní čerpadlo

 

01021

03FD

3442

Kontrolka uzávěrky diferenciálu

 

01022

03FE

3443

Vnitřní osvětlení, kombi-obraz aktivován

 

01023

03FF

3444

Bzučák/gong

 

01024

0400

 

Snímač deště - bez signálu

 

01025

0401

 

Vadné spínání kontrolky závad

 

01026

0402

 

Dmychadlo pro výparník vzadu

 

01027

0403

 

Dmychadlo teplého vzduchu vzadu

 

01028

0404

 

Relé ventilátoru chlazení -

- přerušení / zkrat na kostru / zkrat na plus

 

01029

0405

 

Relé klimatizace

 

01039

040F

 

Snímač pro ukazatel teploty chladicí kapaliny

 

01040

0410

 

ABS / převodovka - elektrické propojení 2

 

01040

0411

 

Nevěrohodná funkce ASR

 

01044

0414

 

Řídicí jednotka chybně kódována

 

01045

0415

 

Spínač Tiptronic

 

01046

0416

 

Kontrolka brzdového obložení

 

01047

0417

 

Kontrolka brzdové soustavy

 

01048

0418

 

Kontrolka dieselelektroniky

 

01049

0419

 

Palubní napětí  sv. 50

 

01050

041A

 

Kontrola žhavicích svíček -

- přerušení / zkrat na kostru / zkrat na plus

 

01051

041B

 

Servomotor regulace množství paliva

 

01052

041C

 

Potenciometr signálu zátěže -

- přerušení / zkrat na kostru / zkrat na plus

 

01053

041D

 

Ventil počátku vstřiku

 

01054

041E

 

Relé napájecího napětí

 

01055

041F

 

Snímač počátku dodávky paliva

 

01056

0420

 

Funkce: kompenzační nabíjení

 

01057

0421

 

Funkce: nabíjení konstantním napětím

 

01058

0422

 

Funkce: nabíjení konstantním proudem

 

01059

0423

 

Snímač polohy rotoru

 

01060

0424

 

Snímač teploty vinutí na dně drážky

 

01061

0425

 

Snímač teploty čela vinutí

 

01070

042E

 

Relé startéru - zkrat na kostru

 

01071

042F

 

Snímač dráhy spojky

 

01072

0430

 

Podtlakový ventil ovladače spojky

 

01073

0431

 

Tlakový systém spojky

 

01074

0432

 

Větrací ventil ovladače spojky

 

01075

0433

 

Relé podtlakové pumpy

 

01076

0434

 

Relé hydraulické pumpy spojky

 

01077

0435

 

Podtlakový spínač brzdového posilovače

 

01078

0436

 

Spínač ovládání řazení

 

01079

0437

 

Relé hydrauliky řízení

 

01080

0438

 

Spínač podpory servořízení

 

01081

0439

 

Přednostní spínací ventil

 

01082

043A

 

Kontrolka rezervy paliva

 

01083

043B

 

Kontrolka nedostatku vody pro ostřikovače

 

01084

043C

 

Kontrolka teplotního varování 0 °C

 

01085

043D

 

Kontrolka teplotního varování 4 °C

 

01086

043E

 

Snímač pro rychloměr

 

01087

043F

 

Základní nastavení neprovedeno -

- nesmyslný signál

Nastavovač škrticí klapky

01088

0440

 

Přizpůsobení směsi 2

 

01089

0441

 

Spínač pro upínací třmen shozen

 

01090

0442

 

Spínač pro upínací třmen nahozen

 

01091

0443

 

Spínač střechy vpředu

 

01092

0444

 

Spínač složení střechy

 

01093

0445

 

Spínač krytu ukládacího prostoru střechy nahoře

 

01094

0446

 

Spínač 3  krytu ukládacího prostoru střechy vlevo

 

01095

0447

 

Spínač 2  krytu ukládacího prostoru střechy vlevo

 

01096

0448

 

Spínač 1  krytu ukládacího prostoru střechy vlevo

 

01097

0449

 

Spínač uzamknutí střechy

 

01098

044A

 

Spínač uzavření dveří v zadní stěně vozu

 

01099

044B

 

Spínač uzamknutí zavazadlového prostoru

 

01100

044C

 

Spínač odemknutí zavazadlového prostoru

 

01101

044D

 

Spínač blokování odemknutí

 

01102

044E

 

Spínač 3  krytu ukládacího prostoru střechy vpravo

 

01103

044F

 

Spínač 2  krytu ukládacího prostoru střechy vpravo

 

01104

0450

 

Spínač 1  krytu ukládacího prostoru střechy vpravo

 

01105

0451

 

Magnetický ventil 8

 

01106

0452

 

Relé otevírání okna

 

01107

0453

 

Kontrolka střechy

 

01108

0454

 

Relé zavírání okna

 

01109

0455

 

Relé hydraulické pumpy

 

01110

0456

 

Magnet blokování odemknutí

 

01111

0457

 

Servomotor 1 zámku zavazadlového prostoru

 

01112

0458

 

Napájení servomotoru 1 a 2

 

01113

0459

 

Servomotor 2 zámku zavazadlového prostoru

 

01114

045A

 

Spínač kontroly ruční brzdy

 

01115

045B

 

 

 

01116

045C

 

Servomotor odemknutí střechy

 

01117

045D

 

Signál zatížení pro svorku DF alternátoru -

- nesmyslný signál

 

01118

045E

 

Předehřívání motoru

 

01119

045F

 

Signál rozpoznání rychlostního stupně -

- přerušení / zkrat na plus / zkrat na kostru

 

01120

0460

 

Přestavení vačkového hřídele 1 -

- mechanická závada

 

01121

0461

 

Přestavení vačkového hřídele 2 -

- mechanická závada

 

01122

0462

 

Hallův snímač 2

 

01123

0463

 

Ovládání vadné

 

01124

0464

 

Kontrola doby nabíjení

 

01125

0465

 

Přepínaní sacího potrubí

 

01126

0466

 

Signál otáček motoru -

- vadný / zkrat na plus / zkrat na kostru

Signál z ŘJ motoru do přístrojového panelu

01127

0467

 

Kontrolka rezervy paliva

 

01128

0468

 

Čtecí cívka imobilizeru

 

01129

0469

 

Kontakt S

 

01130

046A

 

Režim ABS -

- signál mimo toleranci / nesmyslný signál

Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h

01131

046B

 

Ovládání svítidel ukazatelů směru

 

01132

046C

 

Senzor infračerveného záření vpředu

 

01133

046D

 

Senzor infračerveného záření vzadu

 

01134

046E

 

Houkačka alarmu

 

01135

046F

 

Senzory hlídání vnitřního prostoru

 

01136

0470

 

Startér  Přerušení startování

 

01137

0471

 

Spínač centrálního zamykání; kontakty zamykání

 

01138

0472

 

Spínač centrálního zamykání; odemknutí dveří řidiče

 

01139

0473

 

Spínač centrálního zamykání; odemknutí dveří spolujezdce

 

01140

0474

 

Spínač centrálního zamykání; odemknutí dveří v zadní stěně vozu

 

01141

0475

 

Spínač odemknutí dveří v zadní stěně vozu

 

01142

0476

 

Motory centrálního zamykání; uzamknutí dveří řidiče a uzávěru palivové nádrže

 

01143

0477

 

Motory centrálního zamykání; odemknutí dveří řidiče a uzávěru palivové nádrže

 

01144

0478

 

Motor centrálního zamykání; zavření dveří spolujezdce

 

01145

0479

 

Motory centrálního zamykání; otevření zadních dveří

 

01146

047A

 

Motory centrálního zamykání; uzamknutí dveří spolujezdce a zadních dveří

 

01147

047B

 

Motor zámku zadních dveří/kapoty

 

01148

047C

 

Aktivování bezpečnostního zajištění dveří

 

01149

047D

 

Deaktivování bezpečnostního zajištění dveří

 

01150

047E

 

Analogové ukazatele

 

01151

047F

 

Blokovací spínač pro vznětový motor

 

01152

0480

 

Spínač kontroly rychlostního stupně

 

01153

0481

 

Spínač Ecomatic

 

01154

0482

 

Tlakový spínač spojkového systému

 

01155

0483

 

Spojka

 

01156

0484

 

Spínač pro rozpoznání rychlostního stupně

 

01157

0485

 

Napájecí napětí houkačky alarmu

 

01158

0486

 

Napájecí napětí blinkrů

 

01159

0487

 

Vedení pro bezpečnostní pojistku

 

01160

0488

 

Relé žhavicích svíček - chladicí kapalina

 

01165

048D

 

Řídicí jednotka škrticí klapky - regulační mez nedosažena / překročena / regulační diference

 

01166

048E

 

Signál momentu motoru - nesmyslný signál

CAN-Bus ŘJ motoru/

/ŘJ převodovky

01167

048F

 

Ventil dorazu plné zátěže -

- přerušení / zkrat na plus / zkrat na kostru

 

01168

0490

 

Ventil pro zvýšení volnoběžných otáček -

- přerušení / zkrat na kostru / zkrat na plus

 

01169

0491

 

Dveřní spínač na straně řidiče -

- zkrat na kostru / přerušení / zkrat na plus

 

01170

0492

 

Snímač doby vstřiku

 

01172

0494

 

Snímač teploty sedadla řidiče

 

01173

0495

 

Motor pro podélné nastavení sedadla řidiče

 

01174

0496

 

Motor pro výškové nastavení sedadla řidiče

 

01175

0497

 

Nastavovač pro vyhřívané sedadlo řidiče

 

01176

0498

 

Klíč - signál příliš malý / klíč nepřizpůsoben

 

01177

0499

 

Řídicí jednotka motoru -

- vadná / nepřizpůsobena

 

01179

049B

 

Chybné programování klíče

 

01180

049C

 

El. spojení motor / kompresor klimatizace -

- zkrat na plus

 

01181

049D

 

Inicializace: naučeny jen 2 klíče

 

01182

049E

 

Adaptace na nadmořskou výšku -

- signál mimo toleranci

 

01183

049F

 

Kontrolka katalyzátoru

 

01184

04A0

 

Snímač teploty ve větracím otvoru vzadu

 

01185

04A1

 

Dmychadlo čerstvého vzduchu vzadu

 

01186

04A2

 

Servomotor rozdělování vzduchu vzadu

 

01187

04A3

 

Servomotor teplotní klapky vzadu

 

01188

04A4

 

El. propojení řídicí jednotka / magnet.spojka

 

01190

04A6

 

El. propojení řídicí jednotka/servomotory

 

01192

04A8

 

Spojka přemostění měniče -

- mechanická závada

Nesmyslný poměr

otáček motor/převod. při zapnuté spojce přemostění měniče

01193

04A9

 

Relé malého topného výkonu

 

01194

04AA

 

Relé velkého topného výkonu -

- přerušení / zkrat na kostru / zkrat na plus

 

01195

04AB

 

KONEC

 

01196

04AC

 

Sběrnice CAN  motor / převodovka

 

01197

04AD

 

Datová sběrnice pohonu: chybná verze programu, případně

Vedení A sběrnice CAN-Bus  motor/převodovka

 

Chybné kódování ŘJ,

připojených na

CAN-Bus

01198

04AE

 

Vedení B sběrnice CAN  motor  /převodovka

 

01199

04AF

 

Elektrické propojení  motor/ABS

 

01200

04B0

 

Napájecí napětí ventilu ABS

Týká se hydraulické jednotky a motoru zpětného čerpadla ABS

01201

04B1

 

Napájecí napětí pro čerpadlo ABS

 

01204

04B4

 

Snímač teploty chladicí kapaliny -

- zkrat na kostru / přerušení / zkrat na plus

 

01206

04B6

 

Signál doby vypnutého zapalování

Climatronic

01209

04B9

 

Signál otáček od alternátoru, sv.W -

- žádný signál

 

01235

04D3

 

Ventil vhánění sekundárního vzduchu

 

01236

04D4

4314

Elektromagnet blokování řadicí páky -

- zkrat na kostru

 

01237

04D5

4321

Ventil odpojení přívodu paliva -

-          chybná funkce(mechanická závada) /

/ přerušení / zkrat na kostru/zkrat na plus

 

01238

04D6

4322

Přestavení předstihu

 

01239

04D7

4323

Větrací ventil nastavovače škrticí klapky

 

01240

04D8

4324

Odvzdušňovací ventil nastavovače škrticí klapky

 

01241

04D9

4331

Magnet. ventil 2 zásobníku aktivního uhlí

 

01242

04DA

4332

Koncové stupně v řídicí jednotce -

- nesmyslný signál

 

01243

04DB

4333

Ventil přepínání sacího potrubí -

- výstup otevřen / zkrat na plus / zkrat na kostru

 

01244

04DC

4334

Řídicí jednotka  vyhřívání lambdasondy

 

01245

04DD

4341

Nastavovač tlaku

 

01246

04DE

4342

Relé pro předehřev sacího potrubí

 

01247

04DF

4343

Magnetický ventil 1 odvětrávacího systému -

- zkrat na kostru/zkrat na plus/výstup otevřen

 

01248

04E0

4344

Dvoucestný ventil  obohacení při plné zátěži

 

01249

04E1

4411

Vstřikovací ventil 1.válce - zkrat na  kostru/

/zkrat na plus/výstup rozpojen

 

01250

04E2

4412

Vstřikovací ventil 2.válce - zkrat na  kostru/

/zkrat na plus/výstup rozpojen

 

01251

04E3

4413

Vstřikovací ventil 3.válce - zkrat na  kostru/

/zkrat na plus/výstup rozpojen

 

01252

04E4

4414

Vstřikovací ventil 4.válce - zkrat na  kostru/

/zkrat na plus/výstup rozpojen

 

01253

04E5

4421

Vstřikovací ventil 5.válce - zkrat na  kostru/

/zkrat na plus/výstup rozpojen

 

01254

04E6

4422

Vstřikovací ventil 6.válce - zkrat na  kostru/

/zkrat na plus/výstup rozpojen

 

01255

04E7

4423

Vstřikovací ventil 7.válce - zkrat na  kostru/

/zkrat na plus/výstup rozpojen

 

01256

04E8

4424

Vstřikovací ventil 8.válce - zkrat na  kostru/

/zkrat na plus/výstup rozpojen

 

01257

04E9

4431

Ventil stabilizace volnoběhu

 

01258

04EA

4432

Nastavovač vzduchové klapky

 

01259

04EB

4433

Relé palivového čerpadla -

-vadné/přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus

 

01260

04EC

4434

Ventil odpojení při deceleraci

 

01261

04ED

4441

Taktovací ventil lambda-regulace

 

01262

04EE

4442

Magnetický ventil omezení plnicího tlaku -

- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru

 

01263

04EF

4443

Ventil studeného startu

 

01264

04F0

4311

Relé dmychadla sekundárního vzduchu

 

01265

04F1

4312

Ventil recirkulace spalin -

- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru

 

01266

04F2

4111

Relé žhavicích svíček -

- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru

 

01267

04F3

4112

Řídicí jednotka automatiky času žhavení

 

01268

04F4

4113

Ovladač množství - regulační odchylka/

/horní hodnota dorazu/spodní hodnota dorazu

 

01269

04F5

4114

Ventil počátku vstřiku -

- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru

 

01270

04F6

4121

Magnetická spojka klimatizace

 

01271

04F7

4122

Nastavovač mísicí klapky

Climatronic

01272

04F8

4123

Servomotor centrální klapky

Climatronic

01273

04F9

4124

Ventilátor čerstvého vzduchu nebo řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu

Climatronic

01274

04FA

4131

Servomotor přetlakové klapky

Climatronic

01275

04FB

4132

Relé magnetických ventilů

 

01276

04FC

4133

Hydraulické čerpadlo ABS -

- signál mimo toleranci

Závada rozpoznávána při rychlosti >20km/h

01277

04FD

4134

Relé hydraulického čerpadla ABS

 

01278

04FE

4141

Odpojovací relé EDS

 

01279

04FF

 

Snímač podélného zrychlení -

- elektrická závada obvodu/nesmyslný signál

 

01282

0502

 

Ventil přepínání klapky v sacím potrubí -

- přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus

 

01283

0503

 

Motor klapky v sacím potrubí

 

01288

0508

 

Sv.30 servořízení - příliš velký/malý signál

 

01289

0509

 

Sv.15 servořízení - příliš malý signál

 

01290

050A

 

Referenční napětí servořízení -

- zkrat na plus/zkrat na kostru

 

01296

0510

 

Snímač teploty přiváděného vzduchu uprostřed - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru

Climatronic

01297

0511

 

Snímač teploty přiváděného vzduchu

v prostroru pro nohy - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru

Climatronic

01300

0514

 

Řídicí jednotka navigace s jednotkou CD -

- bez komunikace

Gateway

01301

0515

 

Řídicí jednotka zadávání řeči -

- bez komunikace

Gateway

01302

0516

 

Řídicí jednotka telematiky - bez komunikace

Gateway

01303

0517

 

Vysílač a přijímač telefonu - bez komunikace

Gateway

01304

0518

 

Autorádio - bez komunikace

Gateway

01308

051C

 

Řídicí jednotka elektroniky střechy -

- bez komunikace

Gateway

01309

051D

 

Řídicí jednotka servořízení - závada/

/bez komunikace

Prověřit snímač servořízení

01310

051E

 

Řídicí jednotka regulace světlé výšky -

- bez komunikace

Gateway

01311

051F

 

Datová sběrnice:informace - žádný signál

Zvukový systém DSP

Navigační systém

01312

0520

 

Datová sběrnice hnacího systému (CAN-Bus)

- vadná/bez komunikace

- vadná(sporadická závada) - při příliš pomalém startování

Řízení motoru/ABS/

/převodovka/

/servořízení/Gateway

01314

0522

 

Řídicí jednotka motoru - vadná/

/bez komunikace (CAN-Bus)

ŘJ nesprávná/chybně nakódovaná

01315

0523

 

Řídicí jednotka převodovky - vadná/

/bez komunikace (CAN-Bus)

Gateway

01316

0524

 

Řídicí jednotka ABS - vadná/

/bez komunikace (CAN-Bus)

Gateway

01317

0525

 

Řídicí jednotka ve sdružených přístrojích -

- vadná/bez komunikace (CAN-Bus)

Přístrojový panel/

/Gateway

01318

0526

 

Řídicí jednotka vstřikovacího čerpadla -

- bez komunikace

Gateway

01319

0527

 

Řídicí jednotka regulace odstupu -

- bez komunikace

Gateway

01320

0528

 

Řídicí jednotka Climatronic - vadná/

/bez komunikace (CAN-Bus)

Klimatizace/Gateway

 

01321

0529

 

Řídicí jednotka airbagu -

- vadná/bez komunikace (CAN-Bus)

Airbag/Gateway

01322

052A

 

Řídicí jednotka multifunkční jednotky -

- bez komunikace

Gateway

01324

052C

 

Řídicí jednotka náhonu na všechna kola -

- vadná/bez komunikace (CAN-Bus)

ABS/EDS/Gateway

01325

052D

 

Řídicí jednotka tlaku vzduchu pneumatik -

- bez komunikace

Gateway

01326

052E

 

Řídicí jednotka multifunkčního volantu -

- bez komunikace

Gateway

01327

052F

 

Řídicí jednotka pomoci při parkování -

- bez komunikace

Gateway

01330

0532

 

Centrální řídicí jednotka komfortního systému - vadná/bez komunikace (CAN-Bus)

Centrální zamykání/

/Gateway

01331

0533

 

Řídicí jednotka dveří řidiče -

- bez komunikace

Gateway

01332

0534

 

Řídicí jednotka dveří spolujezdce -

- bez komunikace

Gateway

01333

0535

 

Řídicí jednotka ZL dveří - bez komunikace

Gateway

01334

0536

 

Řídicí jednotka ZP dveří - bez komunikace

Gateway

01335

0537

 

Řídicí jednotka polohy sedadla/zrcátka řidiče - bez komunikace

Gateway

01336

0538

 

Koncernová datová sběrnice CAN-K komfortního systému -

- vadná/v jednorázovém provozu

Gateway

01341

053D

 

Řídicí jednotka ve sdružených přístrojích  CAN-K(komfort) - bez komunikace

Gateway

01543

0607

 

Varovný bzučák pomoci při parkování -

- zkrat na kostru

 

01545

0609

 

Snímač pomoci při parkování ZL krajní -

- zkrat na plus/zkrat na kostru

 

01546

060A

 

Snímač pomoci při parkování ZL střední -

- zkrat na plus/zkrat na kostru

 

01547

060B

 

Snímač pomoci při parkování ZP střední -

- zkrat na plus/zkrat na kostru

 

01548

060C

 

Snímač pomoci při parkování ZP krajní -

- zkrat na plus/zkrat na kostru

 

01549

060D

 

Napájení snímačů pomoci při parkování -

- zkrat na kostru

 

01598

063E

 

Napětí jízdního akumulátoru -

- příliš malý signál

 

16485

4065

 

Měřič hmotnosti vzduchu - nesmyslný signál

 

16486

4066

 

Měřič hmotnosti vzduchu - příliš malý signál

 

16487

4067

 

Měřič hmotnosti vzduchu - příliš velký signál

 

16490

406A

 

Tlak v sacím potrubí/tlak vzduchu -

- nesmyslný signál

 

16491

406B

 

Tlak v sacím potrubí/tlak vzduchu -

- příliš malý signál

 

16492

406C

 

Tlak v sacím potrubí/tlak vzduchu -

- příliš velký signál

 

16496

4070

 

Snímač teploty nasávaného vzduchu -

- příliš malý signál

 

16497

4071

 

Snímač teploty nasávaného vzduchu -

- příliš velký signál

 

16500

4074

 

Snímač teploty chladicí kapaliny -

- nesmyslný signál

 

16501

4075

 

Snímač teploty chladicí kapaliny -

- příliš malý signál

 

16502

4076

 

Snímač teploty chladicí kapaliny -

- příliš velký signál

 

16504

4078

 

Elektrická závada v obvodu potenciometru škrticí klapky

 

16505

4079

 

Potenciometr škrticí klapky -

- nesmyslný signál

 

16506

407A

 

Potenciometr škrticí klapky -

- příliš malý signál

 

16507

407B

 

Potenciometr škrticí klapky -

- příliš velký signál

 

16514

4082

 

Sonda 1 - řada válců 1 - elektrická závada v obvodu

 

16515

4083

 

Sonda 1 - řada válců 1 - příliš nízké napětí

 

16516

4084

 

Sonda 1 - řada válců 1 - příliš vysoké napětí

 

16517

4085

 

Sonda 1 - řada válců 1 - signál  příliš pomalý

 

16518

4086

 

Sonda 1 - řada válců 1 - žádná aktivita signálu

 

16519

4087

 

Sonda 1 - řada válců 1 - elektrická závada v obvodu vyhřívání

 

16520

4088

 

Sonda 2 - řada válců 1 - elektrická závada obvodu

 

16521

4089

 

Sonda 2 - řada válců 1 - příliš nízké napětí

 

16522

408A

 

Sonda 2 - řada válců 1 - příliš vysoké napětí

 

16524

408C

 

Sonda 2 - řada válců 1 - žádná aktivita signálu

 

16525

408D

 

Sonda 2 - řada válců 1 - elektrická závada v obvodu vyhřívání

 

16534

4096

 

Sonda 1 - řada válců 2 - elektrická závada

obvodu

 

16535

4097

 

Sonda 1 - řada válců 2 - příliš nízké napětí

 

16536

4098

 

Sonda 1 - řada válců 2 - příliš vysoké napětí

 

16537

4099

 

Sonda 1 - řada válců 2 - signál přichází příliš pozdě

 

16538

409A

 

Sonda 1 - řada válců 2 - žádná aktivita signálu

 

16539

409B

 

Sonda 1 - řada válců 2 - elektrická závada v obvodu vyhřívání

 

16540

409C

 

Sonda 2 - řada válců 2 - elektrická závada

v obvodu

 

16541

409D

 

Sonda 2 - řada válců 2 - příliš nízké napětí

 

16542

409E

 

Sonda 2 - řada válců 2 - příliš vysoké napětí

 

16545

40A1

 

Sonda 2 - řada válců 2 - elektrická závada v obvodu vyhřívání

 

16554

40AA

 

Řada válců 1 - systém dávkování paliva -

- chybná funkce

 

16555

40AB

 

Řada válců 1 - systém dávkování paliva -

- příliš chudá směs

 

16556

40AC

 

Řada válců 1 - systém dávkování paliva -

- příliš bohatá směs

 

16557

40AD

 

Řada válců 2 - systém dávkování paliva -

- chybná funkce

 

16558

40AE

 

Řada válců 2 - systém dávkování paliva -

- přiliš chudá směs

 

16559

40AF

 

Řada válců 2 - systém dávkování paliva -

- příliš bohatá směs

 

16684

412C

 

Detekováno vynechání zapalování

 

16685

412D

 

Vynechání zapalování 1.válce

 

16686

412E

 

Vynechání zapalování 2.válce

 

16687

412F

 

Vynechání zapalování 3.válce

 

16688

4130

 

Vynechání zapalování 4.válce

 

16689

4131

 

Vynechání zapalování 5.válce

 

16690

4132

 

Vynechání zapalování 6.válce

 

16691

4133

 

Vynechání zapalování 7.válce

 

16692

4134

 

Vynechání zapalování 8.válce

 

16705

4141

 

Snímač otáček motoru - nesmyslný signál

 

16706

4142

 

Snímač otáček motoru - žádný signál

 

16710

4146

 

Snímač klepání 1 - nesmyslný signál

 

16711

4147

 

Snímač klepání 1 - příliš malý signál

 

16712

4148

 

Snímač klepání 1 - příliš velký signál

 

16716

414C

 

Snímač klepání 2 - příliš malý signál

 

16717

414D

 

Snímač klepání 2 - příliš velký signál

 

16719

414F

 

Snímač otáček motoru - chybná funkce

 

16721

4151

 

Snímač polohy klikového hřídele -

- příliš malý signál

 

16725

4155

 

Řada válců 1 - snímač polohy vačkového hřídele - nesmyslný signál

 

16726

4156

 

Řada válců 1 - snímač polohy vačkového hřídele - příliš malý signál

 

16784

4190

 

Chybná funkce systému recirkulace spalin

 

16785

4191

 

Průchod systémem recirkulace spalin příliš malý

 

16786

4192

 

Průchod systémem recirkulace spalin příliš velký

 

16794

419A

 

Chybná funkce systému sekundárního vzduchu

 

16795

419B

 

Špatná průchodnost systému sekundárního vzduchu

 

16796

419C

 

Chybná funkce řídicího ventilu systému sekundárního vzduchu

 

16806

41A6

 

Řada válců 1 - hlavní katalyzátor neúčinný

 

16816

41B0

 

Řada válců 2 - hlavní katalyzátor neúčinný

 

16824

41B8

 

Chybná funkce odvzdušnění palivové nádrže

 

16825

41B9

 

Odvětrávací systém palivové nádrže -

- chybný průtok

 

16836

41C4

 

Signál snímače diferenčního tlaku odvzdušňovacího systému nádrže

 

16837

41C5

 

Signál snímače diferenčního tlaku odvzdušňovacího systému nádrže

 

16885

41F5

 

Signál rychlosti - nesmyslný signál, případně

Signál rychlosti vozidla - nesmyslný signál

 

16890

41FA

 

Regulace volnoběhu -

- otáčky pod požadovanou hodnotou

 

16891

41FB

 

Regulace volnoběhu -

- otáčky nad požadovanou hodnotou

 

16955

423B

 

Spínač brzdových světel - nesmyslný signál

 

16984

4258

 

Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -

- chybí odezva

Řízení motoru, ABS

16985

4259

 

Vadná řídicí jednotka

Řízení motoru

16988

425C

 

Vadná řídicí jednotka

Řízení motoru

16989

425D

 

Vadná řídicí jednotka

Řízení motoru

16990

425E

 

Vadná řídicí jednotka

Řízení motoru

17094

42C6

 

Chybná funkce snímače teploty náplně automatické převodovky

 

17106

42D2

 

Snímač výstupních otáček nedává signál

 

17109

42D5

 

Chybná funkce signálu rychlosti vozidla

 

17132

42EC

 

Elektrická závada ventilu regulace tlaku

 

17137

42F1

 

Elektrická závada ventilu A

 

17142

42F6

 

Elektrická závada ventilu B

 

17147

42FB

 

Elektrická závada ventilu C

 

17152

4300

 

Elektrická závada ventilu D

 

17157

4305

 

Elektrická závada ventilu E

 

17509

4465

 

Sonda 1 - řada válců 1 -

- příliš nízké napětí/falešný vzduch

 

17510

4466

 

Sonda 1 - řada válců 1 -

- vyhřívání zkratováno na plus

 

17511

4467

 

Sonda 1 - řada válců 1 -

- příliš malý výkon vyhřívání

 

17512

4468

 

Sonda 2 - řada válců 1 -

- příliš nízké napětí/falešný vzduch

 

17513

4469

 

Sonda 2 - řada válců 1 -

- vyhřívání zkratováno na plus

 

17514

446A

 

Sonda 1 - řada válců 2 -

- příliš nízké napětí/falešný vzduch

 

17515

446B

 

Sonda 1 - řada válců 2 -

- vyhřívání zkratováno na plus

 

17516

446C

 

Sonda 1 - řada válců 2 -

- malý výkon vyhřívání

 

17517

446D

 

Sonda 2 - řada válců 2 -

- příliš nízké napětí/falešný vzduch

 

17518

446E

 

Sonda 2 - řada válců 2 -

- vyhřívání zkratováno na plus

 

17523

4473

 

Sonda 1 - řada válců 1 -

- vyhřívání zkratováno na kostru

 

17524

4474

 

Sonda 1 - řada válců 1 -

- vyhřívání přerušené

 

17540

4484

 

Sonda 1 - řada válců 1+2 -

- vyhřívání zkratováno na plus

 

17541

4485

 

Sonda 1 - řada válců 1+2 - závada elektroniky vyhřívání

 

17542

4486

 

Sonda 2 - řada válců 1+2 -

- vyhřívání zkratováno na plus

 

17543

4487

 

Sonda 2 - řada válců 1+2 -

- závada elektroniky vyhřívání

 

17549

448D

 

Zjištění zátěže - nesmyslná hodnota

 

17552

4490

 

Měřič hmotnosti vzduchu -

- přerušení/zkrat na kostru

 

17553

4491

 

Měřič hmotnosti vzduchu - zkrat na plus

 

17554

4492

 

Měřič hmotnosti vzduchu - napájecí napětí

 

17563

449B

 

Snímač tlaku v sacím potrubí - zkrat na plus

 

17564

449C

 

Snímač tlaku v sacím potrubí -

- přerušení/zkrat na kostru

 

17565

449D

 

Snímač tlaku v sacím potrubí -

- napájecí napětí

 

17568

44A0

 

Snímač teploty v sacím potrubí -

- zkrat na kostru

 

17569

44A1

 

Snímač teploty v sacím potrubí -

- přerušení/zkrat na plus

 

17570

44A2

 

Snímač teploty paliva - zkrat na kostru

 

17571

44A3

 

Snímač teploty paliva -

- přerušení/zkrat na plus

 

17579

44AB

 

Snímač úhlu 2 pro pohon škrticí klapky -

- nesmyslný signál

 

17580

44AC

 

Snímač úhlu 2 pro pohon škrticí klapky -

- příliš malý signál

 

17581

44AD

 

Snímač úhlu 2 pro pohon škrticí klapky -

- příliš velký signál

 

17609

44C9

 

Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 1.válce

 

17610

44CA

 

Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 2.válce

 

17611

44CB

 

Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 3.válce

 

17612

44CC

 

Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 4.válce

 

17613

44CD

 

Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 5.válce

 

17614

44CE

 

Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 6.válce

 

17615

44CF

 

Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 7.válce

 

17616

44D0

 

Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 8.válce

 

17621

44D5

 

Vstřikovací ventil 1.válce -

- zkrat na plus

 

17622

44D6

 

Vstřikovací ventil 2.válce -

- zkrat na plus

 

17623

44D7

 

Vstřikovací ventil 3.válce -

- zkrat na plus

 

17624

44D8

 

Vstřikovací ventil 4.válce -

- zkrat na plus

 

17625

44D9

 

Vstřikovací ventil 5.válce -

- zkrat na plus

 

17626

44DA

 

Vstřikovací ventil 6.válce -

- zkrat na plus

 

17627

44DB

 

Vstřikovací ventil 7.válce -

- zkrat na plus

 

17628

44DC

 

Vstřikovací ventil 8.válce -

- zkrat na plus

 

17633

44E1

 

Vstřikovací ventil 1.válce -

- zkrat na kostru

 

17634

44E2

 

Vstřikovací ventil 2.válce -

- zkrat na kostru

 

17635

44E3

 

Vstřikovací ventil 3.válce -

- zkrat na kostru

 

17636

44E4

 

Vstřikovací ventil 4.válce -

- zkrat na kostru

 

17637

44E5

 

Vstřikovací ventil 5.válce -

- zkrat na kostru

 

17638

44E6

 

Vstřikovací ventil 6.válce -

- zkrat na kostru

 

17639

44E7

 

Vstřikovací ventil 7.válce -

- zkrat na kostru

 

17640

44E8

 

Vstřikovací ventil 8.válce -

- zkrat na kostru

 

17645

44ED

 

Vstřikovací ventil 1.válce - přerušení

 

17646

44EE

 

Vstřikovací ventil 2.válce - přerušení

 

17647

44EF

 

Vstřikovací ventil 3.válce - přerušení

 

17648

44F0

 

Vstřikovací ventil 4.válce - přerušení

 

17649

44F1

 

Vstřikovací ventil 5.válce - přerušení

 

17650

44F2

 

Vstřikovací ventil 6.válce - přerušení

 

17651

44F3

 

Vstřikovací ventil 7.válce - přerušení

 

17652

44F4

 

Vstřikovací ventil 8.válce - přerušení

 

17653

44F5

 

Snímač zdvihu jehly - zkrat na kostru

 

17654

44F6

 

Snímač zdvihu jehly - nesmyslný signál

 

17655

44F7

 

Snímač zdvihu jehly - přerušení/zkrat na plus

 

17656

44F8

 

Regulace počátku vstřiku -

- regulační odchylka

 

17658

44FA

 

Příliš nízká hladina paliva v nádrži

 

17659

44FB

 

Ventil počátku vstřiku - zkrat na plus

 

17660

44FC

 

Ventil počátku vstřiku -

- přerušení/zkrat na kostru

 

17663

44FF

 

Snímač teploty chladicí kapaliny -

- zkrat na kostru

 

17664

4500

 

Snímač teploty chladicí kapaliny -

- přerušení/zkrat na plus

 

17733

4545

 

Regulace klepání 1.válce -

- dosažena regulační mez

 

17734

4546

 

Regulace klepání 2.válce -

- dosažena regulační mez

 

17735

4547

 

Regulace klepání 3.válce -

- dosažena regulační mez

 

17736

4548

 

Regulace klepání 4.válce -

- dosažena regulační mez

 

17737

4549

 

Regulace klepání 5.válce -

- dosažena regulační mez

 

17738

454A

 

Regulace klepání 6.válce -

- dosažena regulační mez

 

17739

454B

 

Regulace klepání 7.válce -

- dosažena regulační mez

 

17740

454C

 

Regulace klepání 8.válce -

- dosažena regulační mez

 

17743

454F

 

Kontrola momentu motoru 2 -

- překročena regulační mez

 

17744

4550

 

Kontrola momentu motoru -

- překročena regulační mez

 

17745

4551

 

Snímač polohy vačkového hřídele -

- zkrat na kostru

 

17746

4552

 

Řada válců 1 - snímač polohy vačkového hřídele - přerušení/zkrat na plus

 

17747

4553

 

Snímač polohy klikového hřídele a snímač rychlosti zaměněny

 

17748

4554

 

Snímač polohy vačkového a klikového hřídele zaměněny

 

17749

4555

 

Zapalování - výstup 1 zkratován na kostru

 

17751

4557

 

Zapalování - výstup 2 zkratován na kostru

 

17753

4559

 

Zapalování - výstup 3 zkratován na kostru

 

17762

4562

 

Snímač dráhy regulačního šoupátka -

- elektrická závada obvodu

 

17764

4564

 

Buzení zapalování 1 - zkrat na plus

 

17765

4565

 

Buzení zapalování 1 - zkrat na kostru

 

17767

4567

 

Buzení zapalování 2 - zkrat na plus

 

17768

4568

 

Buzení zapalování 2 - zkrat na kostru

 

17794

4582

 

Vadná řídicí jednotka

Řízení motoru

17795

4583

 

Vadná řídicí jednotka

Řízení motoru

17796

4584

 

Vadná řídicí jednotka

Řízení motoru

17799

4587

 

Řada válců 2 - snímač polohy vačkového hřídele - zkrat na kostru

 

17800

4588

 

Řada válců 2 - snímač polohy vačkového hřídele - přerušení/zkrat na plus

 

17801

4589

 

Elektrická závada zapalování - výstup 1

 

17802

458A

 

Elektrická závada zapalování - výstup 2

 

17803

458B

 

Elektrická závada zapalování - výstup 3

 

17804

458C

 

Poškození zubů kola snímače otáček motoru

 

17805

458D

 

Kolo snímače otáček motoru -

- dosažena hranice přizpůsobení

 

17808

4590

 

Elektrická závada obvodu ventilu recirkulace spalin

 

17810

4592

 

Ventil recirkulace spalin - zkrat na plus

 

17815

4597

 

Signál ventilu recirkulace spalin příliš malý

 

17816

4598

 

Signál teploty recirkulace spalin příliš velký

 

17817

4599

 

Elektrická závada odvětrávacího ventilu nádrže

 

17818

459A

 

Odvětrávací ventil nádrže - zkrat na plus

 

17819

459B

 

Řada válců 2 - průtok systémem sekundárního vzduchu příliš nízký

 

17820

459C

 

Signál snímače diferenčního tlaku recirkulace spalin příliš malý

 

17821

459D

 

Signál snímače diferenčního tlaku recirkulace spalin příliš velký

 

17822

459E

 

Netěsnost systému sekundárního vzduchu

 

17825

45A1

 

Signál snímače hladiny paliva příliš malý

 

17826

45A2

 

Signál snímače hladiny paliva příliš velký

 

17828

45A4

 

Elektrická závada obvodu řídicího ventilu sekundárního vzduchu

 

17830

45A6

 

Obvod řídicího ventilu sekundárního vzduchu zkratován na plus

 

17831

45A7

 

Řada válců 1 - průtok systémem sekundárního vzduchu příliš nízký

 

17832

45A8

 

Řada válců 1 - netěsnost systému sekundárního vzduchu

 

17833

45A9

 

Odvětrávací ventil nádrže - zkrat na kostru

 

17834

45AA

 

Odvětrávací ventil nádrže - přerušení

 

17842

45B2

 

Obvod relé dmychadla systému sekundárního vzduchu zkratován na plus

 

17844

45B4

 

Elektrická závada obvodu relé dmychadla systému sekundárního vzduchu

 

17849

45B9

 

Ventil recirkulace spalin -

- přerušení/zkrat na kostru

 

17908

45F4

 

Elektrická závada obvodu relé palivového čerpadla

 

17909

45F5

 

Relé palivového čerpadla - zkrat na kostru

 

17910

45F6

 

Relé palivového čerpadla - zkrat na plus

 

17912

45F8

 

Zjištěn průnik vzduchu do sání, neprocházející měřičem

 

17913

45F9

 

Spínač volnoběhu - nespíná/přerušení

 

17914

45FA

 

Spínač volnoběhu -

- nerozepíná/zkrat na kostru

 

17915

45FB

 

Naučená hodnota systému volnoběhu dosáhla spodní mez

 

17916

45FC

 

Naučená hodnota systému volnoběhu dosáhla horní mez

 

17917

45FD

 

Obvod nastavení volnoběhu -

- elektrická závada

 

17918

45FE

 

Obvod nastavení volnoběhu -

- zkrat na plus

 

17919

45FF

 

Ventil přepínání sacího potrubí -

- elektrická závada

 

17920

4600

 

Ventil přepínání sacího potrubí -

- zkrat na plus

 

17923

4603

 

Ventil přepínání sacího potrubí -

- zkrat na kostru

 

17924

4604

 

Ventil přepínání sacího potrubí -

- přerušení

 

17925

4605

 

Hlavní relé - elektrická závada obvodu

 

17926

4606

 

Hlavní relé - zkrat na plus

 

17934

460E

 

Řada válců 1 - obvod ventilu přestavení vačkového hřídele zkratován na plus

 

17935

460F

 

Řada válců 1 - obvod ventilu přestavení vačkového hřídele zkratován na kostru

 

17936

4610

 

Řada válců 1 - obvod ventilu přestavení vačkového hřídele přerušen

 

17945

4619

 

Ventil odpojení přívodu paliva -

- chybná funkce(mechanická závada)

 

17946

461A

 

Ventil odpojení přívodu paliva -

- přerušení/zkrat na kostru

 

17948

461C

 

Signál rychlosti vozidla příliš velký

 

17950

461E

 

Snímač úhlu pro pohon škrticí klapky -

- nesmyslný signál

Jednotka ovládání škrticí klapky

17951

461F

 

Snímač úhlu pro pohon škrticí klapky -

- příliš malý signál

Jednotka ovládání škrticí klapky

17952

4620

 

Snímač úhlu pro pohon škrticí klapky -

- příliš velký signál

Jednotka ovládání škrticí klapky

17953

4621

 

Chybná funkce ovládání škrticí klapky

Jednotka ovládání škrticí klapky

17954

4622

 

Magnetický ventil omezení plnicího tlaku -

- zkrat na plus

 

17955

4623

 

Magnetický ventil omezení plnicího tlaku -

- zkrat na kostru

 

17957

4625

 

Magnetický ventil omezení plnicího tlaku -

- přerušení/zkrat na kostru

 

17958

4626

 

Tlak v sacím potrubí - regulační odchylka, případně Plnicí tlak - regulační odchylka

 

17966

462E

 

Pohon škrticí klapky - elektrická závada obvodu

Jednotka ovládání škrticí klapky

17967

462F

 

Řídicí jednotka škrticí klapky -

- chyba v základním nastavení

Jednotka ovládání škrticí klapky

17969

4631

 

Ovladač množství - regulační odchylka

 

17970

4632

 

Ovladač množství - horní hodnota dorazu

 

17971

4633

 

Ovladač množství - spodní hodnota dorazu

 

17972

4634

 

Řídicí jednotka škrticí klapky -

- pokles napětí při základním nastavení

Jednotka ovládání škrticí klapky

17973

4635

 

Řídicí jednotka škrticí klapky -

- nedosažen spodní doraz

Jednotka ovládání škrticí klapky

17976

4638

 

Řídicí jednotka škrticí klapky -

- mechanická závada

Jednotka ovládání škrticí klapky

17978

463A

 

Řídicí jednotka motoru zablokována

 

17987

4643

 

Řídicí jednotka škrticí klapky -

- přizpůsobení nebylo zahájeno

Jednotka ovládání škrticí klapky

18008

4658

 

Napájecí napětí - nesmyslný signál, případně

sv.15 - příliš nízké napětí

 

18010

465A

 

Sv.30 - příliš nízké napětí

 

18011

465B

 

Vadná řídicí jednotka

Řízení motoru

18013

465D

 

Snímač akcelerace na nerovné vozovce vadný

 

18014

465E

 

Snímač nerovnosti vozovky/řídicí jednotka jmenovitého momentu ABS

 

18019

4663

 

Obvod spínání chybové kontrolky zkratován na kostru

 

18020

4664

 

Řídicí jednotka motoru chybně kódována

 

18021

4665

 

Obvod spínání chybové kontrolky přerušen/zkratován na plus

 

18024

4668

 

Kontrolka doby předžhavení - zkrat na plus

 

18025

4669

 

Kontrolka doby předžhavení -

- přerušení/zkrat na kostru

 

18026

466A

 

Relé žhavicích svíček - zkrat na plus

 

18027

466B

 

Relé žhavicích svíček -

- přerušení/zkrat na kostru

 

18034

4672

 

Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -

- chybí odezva řídicí jednotky převodovky

 

18038

4676

 

Snímač polohy plynového pedálu -

- příliš malý signál

 

18039

4677

 

Snímač polohy plynového pedálu -

- příliš velký signál

 

18040

4678

 

Snímač polohy plynového pedálu -

- napájecí napětí

 

18041

4679

 

Snímač 2 polohy plynového pedálu -

- příliš malý signál

 

18042

467A

 

Snímač 2 polohy plynového pedálu -

- příliš velký signál

 

18043

467B

 

Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -

- chybí odezva řídicí jednotky klimatizace

 

18044

467C

 

Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -

- chybí odezva řídicí jednotky airbagu

 

18047

467F

 

Snímače 1/snímač 2 polohy plynového pedálu - nesmyslný signál

 

18048

4680

 

Vadná řídicí jednotka

Řízení motoru

18056

4688

 

Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -

- vadný hardware, případně vadná

ABS, řízení motoru

18057

4689

 

Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -

- chybí odezva řídicí jednotky ABS

ABS, řízení motoru

18058

468A

 

Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -

- chybí odezva sdružených přístrojů

 

18085

46A5

 

Kontrolka elektrického ovládání plynu -

- zkrat na plus

 

18086

46A6

 

Kontrolka elektrického ovládání plynu -

- zkrat na kostru

 

18186

470A

 

Elektrická závada předního vstupního

ventilu 7

 

18188

470C

 

Pravděpodobnost „cut-in“ motoru

 

18256

4750

 

Načtěte obsah paměti závad ŘJ motoru

 

18259

4753

 

Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -

- chybí odezva řídicí jednotky ABS

 

18262

4756

 

Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -

- vadný hardware, případně vadná

ABS, řízení motoru,

řízení převodovky

65535

FFFF

1111

Vadná řídicí jednotka

 

 

Vysvětlivky: PP - přední pravý

PL - přední levý

ZP - zadní pravý

ZL - zadní levý


DomůDomů

KONTAKT

mtaplus s.r.o.   mapa

Herbenova 928/6
709 00 Ostrava

tel.: +420 552 309 039

e-mail: info@mtaplus.cz

nové zboží

Veškeré nové zboží