Kategorie e-shopu

Zasilání novinek

Bezpečnostní podmínky

 

Vážení zákazníci, mějte prosím na paměti, že většina nabízeného zboží na našem eshopu jsou povahově elektrické zařízení a tudíž je třeba tuto skutečnost brát na zřetel a dle toho také s těmito přístroji zacházet a dbát na bezpečnost práce s těmito zařízeními. Nejen pro vlastní bezpečnost se snažte prosím dodržovat alespoň tyto základní pravidla:

- Zařízení používejte čisté bez hrubých nečistot (neznečištěné např. olejem, barvami atp.).

- Zařízení používejte vždy suché a v relativně suchém prostředí, kde nehrozí riziko zkratu nebo elektrického výboje.

- Při práci se zařízeními nebo přístroji používejte vždy vhodný pracovní oděv a obuv.

- Čištění přístroje vždy provádějte ve vypnutém stavu, suchým nebo maximálně vlhkým hadříkem. Nepoužívejte na čištění kyseliny, nebo rozpouštědla či jiné agresivní látky, které by mohly výrobek poškodit nebo zničit.

- Zařízení skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí nebo nepovolaných osob. Doporučujeme skladovat na suchém místě s teplotou od 0°C do 50°C.

- Před použitím zařízení / výrobku se vždy důkladně seznamte s uživatelským manuálem nebo příručkou pro instalaci a použití. Prodejce nemůže ručit za škody způsobené nesprávným nebo nevhodným použitím nebo použitím v jakémkoliv rozporu doporučení výrobce.

- Pokud to situace vyžaduje, použijte ochranné pomůcky hlavy a těla (přilba, ochranné brýle, obličejový štít, rukavice, tlumiče do uší a další).

- Zařízení / přístroje používejte v dobře větraných prostorách, vždy mějte po ruce hasicí přístroj.

- Při práci s přístroji a zařízeními buďte maximálně soustředěni a nenechte se zbytečně rozptylovat. Dávejte pozor na sebe a okolí.

- Při jakékoliv práci s přístroji nebo zařízeními na motorových vozidlech nebo motocyklech, dbejte na to, aby tyto vozidla (popř. motocykly) byly řádně zajištěny proti samovolnému pohybu, např. zatažením ruční parkovací brzdy, mechanickými klíny kol apod.

- Jestliže pracujete v blízkosti nastartovaného motoru, dávejte pozor na horké části (riziko popálení) a především na rotující (pohyblivé) části, které mohou způsobit vážná zranění.

- Nikdy nenechávejte motorová vozidla, na kterých pracujete, bez dozoru. Vždy testované / opravované vozidla nebo stroje dobře a viditelně označte cedulí "Na zařízení se pracuje". Stroje nebo motorová vozidla vždy zajistěte tak, aby nedošlo k manipulaci druhou / třetí osobou.

- Při práci se zařízením / přístrojem nepožívejte alkoholické nápoje nebo psychotropní a omamné látky. V případě jakýkoliv příznaků nevolnosti nebo zdravotní indispozice, práci přerušte a vyhledejte lékaře.

- Veškeré zařízení a přístroje používejte výhradně  dle platné legislativy ČR a EU. Za jakékoliv použití v rozporu s platnými zákony a nařízeními ČR a EU nenese prodávající zodpovědnost!

- Na pracovišti vždy udržujte pořádek a čistotu!


DomůDomů

KONTAKT

mtaplus s.r.o.   mapa

Herbenova 928/6
709 00 Ostrava

tel.: +420 552 309 039

e-mail: info@mtaplus.cz

nové zboží

Veškeré nové zboží