Kategorie e-shopu

Zasilání novinek

Nestandardní chování motoru-vrácení originálního softwaru

V současné době se stále častěji setkáváme s žádostmi různých opravců i našich stálých servisních partnerů, kteří nás žádají o kontrolu software řídící jednotky motoru s podezřením na možnou manipulaci či dokonce nezákonnou úpravu. Ve většině těchto případů se potvrdilo, že software instalovaný v řídicí jednotce motoru (ECU) není originální.

 

Diagnosticky nelze zjistit, bylo-li softwarem ve vozidle nějak manipulováno. Existují servisní postupy a zařízení, kterými lze manipulaci se software nejen zjistit, ale i následně vrátit do ECU původní, resp. originální data.

 

Uvedeme jeden případ VW Crafter.

Přijelo k nám vozidlo na opravu s tím, že se chová velmi nestandardně - cuká v tahu, padá do nouze, nemá výkon. Při kontrole pomocí diagnostiky vozidla jsme zjistili, že v paměti závad řídicí jednotky motoru nebyla uložená žádná závada (tj. událost/chyba). A to ani tehdy, když jsme odpojili nějaký akční prvek a závadu na motoru jsme uměle vytvořili. Po kontrole software, který byl v ECU, jsme zjistili, že tento software není původní, resp. originální, ale je upraven. Po nakopírování originálního software do jednotky, začala opět diagnostika zobrazovat závady. A to jak námi vyvolané, tak i ty, se kterými vozidlo přijelo a „nezobrazovaly se“. Následná oprava již byla výrazně jednodušší.

 

Častěji ale vracíme původní software do ECU např. z důvodu provedení nekvalitního chiptuningu, nebo po opětovné montáži nezákonně odstraněného DPF filtru, nebo po opětovné montáži EGR ventilu, který byl zaslepen apod. Někteří majitelé ojetých vozidel ani netuší, že jejich vozidlo bylo v minulosti takto „upraveno“. Až na STK kolikrát zjistí, že jejich vozidlo nesplňuje emisní normy ani okrajově.

 

Zde rozebereme dvě naše standardní zakázky, na kterých si ukážeme tuto problematiku. V obou příkladech zjistíme, že auto nevypisuje žádné závady (tj. události/chyby) a evidentně dle zjištěných indicií vozidlo neobsahuje originální software v motorové jednotce motoru.

 

Příklad: VW Crafter 2.5tdi 80kw 2008 – vrácení originálního softwaru

Oficiálně publikováno v časopisu AutoEXPERT 1+2/2019

Kontrolka motoru nesvítí, jen informace o plánovaném servise. Vozidlo má problém s výkonem, padá sporadicky do nouzového režimu a v tahu cuká.

 

 

Provedena diagnostika vozidla pomocí VCDS.

 

V řídicí jednotce motoru nebyly nalezeny žádné závady.

 

Byly vytvořené potřebné logy pro archivaci.

 

 

V rozšířených funkcích bylo zjištěno, že motorová jednotka byla několikrát programovaná. Dokonce je velký rozdíl mezi programovacími pokusy a úspěšnými pokusy. Vysoká pravděpodobnost, že v jednotce nebude originální software.

 

Nalezení a kontrola motorové jednotky.

 

Pomocí zařízení KESS od firmy Alientech provedeme stáhnutí software z motorové řídicí jednotky po zásuvce OBD2.

 

Pro vyčtení je potřeba jednoznačně najít protokol pro vyčtení. Výhoda programu pro vyčtení je intuitivní výběr vozidla.

 

Nastal problém s vyčtením software. ECU může být zamknutá proti vyčtení po OBD2.

 

Nejde-li jednotka vyčíst po OBD2, musíme zvolit jiný postup jak vyčíst/zapsat ECU.

 

Pokusili jsme se vyčíst ECU mimo vozidlo, tzv. „na stole“. Bohužel ani tento pokus nebyl úspěšný. Museli jsme pro čtení/zápis použít servisní metodu po BDM rozhraní.

 

 

Konektor BDM se nachází na plošném spoji ECU. Jednotka se musí bezpečné otevřít, např. pomocí speciálních nástrojů. Manipulace s řídící jednotkou je ukázkou kvality práce technika. Kvalita spočívá taky v tom, že na jednotce nepůjde poznat, že byla otevíraná.

 

 

 

 

Pro servisní práci s BDM použijeme zařízení KTAG také od firmy Alientech.

 

Dle návodu musíme bezpečně zapojit ECU. Zde se musí velice důsledně dodržovat bezpečnost při manipulaci s otevřenou ECU, např. statika, zapojení konektoru, napájení apod. Každé pochybení může vést ke zničení ECU. Sami vidíte na obrázku varování výrobce.

 

Zde lze vidět nástroj pro spojení s ECU. Využíváme stojánek s konektorem, zakončenými pružnými piny pro kvalitní spojení s kontakty na tištěném spoji.

 

 

 

 

Provedeme Identifikaci ECU a následné vyčtení původního obsahu.

 

 

Po úspěšném vyčtení použijeme službu on-line systém mta4cars.cz pro zaslání originálního souboru. Zde je nutné uvést veškeré údaje o vozidle a přiložit vyčtený soubor.

 

 

 

Po úspěšném nahrání souboru a vrácení ECU do vozidla je hned vidět, že po nastartování motoru již svítí i kontrolka motoru (check). Po načtení paměti závad je již jasné, co asi způsobuje problémy.

 

 

Provedeme archivaci logu pro další postup k odstranění problémů vozidla.

 

Zajímavostí je, že vozidlo má také chybu v OBD2 normě.

 

 


Příklad: Fiat Scudo 2.0 JTD 88kw – vrácení originálního softwaru

Oficiálně publikováno v časopisu AutoEXPERT 3/2019

Vozidlo přijelo s problémem EGR ventilu. Nejde provést test akčních členů. Zde máme podezření na softwarové vypnutí funkce EGR ventilu.

 

 

 

 

Provádíme identifikaci vozidla a následně vyčtení chyb. Zajímavostí vozidla je, že disponuje nestandardními chybami. Proto využijeme diagnostiky TSpro a Launch.

 

Ukázka použití diagnostiky Launch. Nalezeny dvě chyby.

 

 

 

 

Jelikož chceme zkontrolovat software ve vozidle postupujeme stejným způsobem jako u příkladu č.1. Využijeme zařízení KESS a provedeme stáhnutí softwaru z motorové řídicí jednotky po zásuvce OBD2.

 

 

 

V tomto případě šlo úspěšně jednotku vyčíst přes zásuvku OBD2. Zase využijeme službu on-line systém mta4cars.cz pro zaslání originálního souboru. Vyplníme veškeré údaje o vozidle a přiložíme vyčtený soubor.

 

 

 

 

Na základě vytvořené zakázky, nám byl zaslán originální soubor do ECU, který jsme nakopírovali do ECU po OBD2.

 

 

 

Provedli jsme nahrání originálního software do ECU. I zde při nahrání musíme dodržovat určité bezpečnostní zásady ať nedojde k přerušení zápisu a tím ke softwarovému zničení ECU.

 

 

 

Po úspěšném nahrání softwaru vidíme, že už svítí i kontrolka motoru.

 

 

Provedli jsme diagnostiku oběmi zařízeními (TSPro a Launch) a i zde je patrno, že se i zde „objevily“ další dvě chyby EGR ventilu. Následně jsme předali vozidlo autoservisu, které nám auto dovezl.

 

 

zdroj: mtaplus.cz

 


DomůDomů

KONTAKT

mtaplus s.r.o.   mapa

Herbenova 928/6
709 00 Ostrava

tel.: +420 552 309 039

e-mail: info@mtaplus.cz

nové zboží

Veškeré nové zboží